Hans de Jong

Het is een groot goed dat mensen betrokken kunnen zijn bij de samenleving waarin zij leven, op een manier die bij hun past, als vrijwilliger, mantelzorger, bestuurslid, betrokken burger. Dit vraagt iets van de burger, die als vrijwilliger actief is, maar ook van de professionals in de organisaties en instellingen daaromheen.

Vrijwilligers en hun professionele omgeving vormen een rode draad in mijn loopbaan. Ik heb ruime ervaring met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, opgedaan in ruim 20 jaar trainings- en advieswerk voor diverse organisaties, in de land- en tuinbouw, op het platteland, organisaties van jongeren en van ouderen, bewonersorganisaties, belangenorganisaties in de zorg en lokale overheden. Het gaat mij er steeds om, dat mensen echt betrokken kunnen zijn bij en zich met hart en ziel inzetten.

Hans de Jong

"Zodat mensen zich met hart en ziel inzetten in het werk dat zij doen, en daarbij zelf gaan schitteren."

Sinds mijn opleiding als plattelandsplanoloog (cultuurtechniek) in Wageningen ken ik het speelveld waarin lagere overheden en diverse belangenorganisaties opereren. Ik kan goed schakelen tussen verschillende belangen en heb oog voor de posities van alle betrokkenen. Ik ben bedreven in het bemiddelen bij belangenconflicten, het ondersteunen bij belangenbehartiging en heb daarbij gevoel voor de relatie tussen alle betrokkenen.
Ik weet hoe vrijwilligers en hun organisaties zich verhouden tot professionele instellingen en overheden, zoals zorgverleners en gemeenten. De laatste jaren heb ik me als projectleider en adviseur bezig gehouden met vragen van de civil society: Hoe burgers zelf verantwoorde¬lijkheid kunnen nemen voor de samenleving waarvan zij deel uit maken. Hoe zij daarbij uit kunnen gaan van hun eigen ervaringen en hun gezamenlijke ervaringskennis. En hoe overheden een actieve betrokkenheid van burgers kunnen bevorderen.

Afgelopen jaren heb ik onder meer gewerkt voor:

  • Wmo-adviesraden van diverse gemeenten.
  • Cliëntenraden van zorginstellingen.
  • Patiëntenorganisaties, in trainingen en in projecten gericht op het ontwikkelen van de eigen ervaringskennis.
  • Ondernemingsraden van enkele gemeenten, als adviseur rond organisatieverandering.
  • Pensioen in Zicht-cursussen.

Typerende kwaliteiten van mij zijn (uit klantevaluaties):

  • Kan scherp analyseren.
  • Gevoel voor verhoudingen.
  • Kan mensen enthousiast maken.
  • Doorzetter.

Contact
Hans de Jong
h.d.jong@odyssee-groep.nl