Caroline Geelen

Ik hou ervan mensen te prikkelen om uit hun comfortzone te komen. Een voorwaarde daarbij is persoonlijke reflectie: bewust stilstaan om vervolgens in beweging te komen. In mijn trainingen stimuleer ik de deelnemers op zoek te gaan naar mogelijkheden waarmee ze tot dan toe niet of nauwelijks rekening hielden. Het is mooi om te zien hoe mensen verrast en enthousiast kunnen worden door hun eigen ontdekking! Dat kan bijvoorbeeld gaan om mensen die vast zitten in hun werk, om mensen die de werk-privé balans kwijt zijn, of om mensen die na een lange loopbaan nieuwsgierig zijn naar wat de toekomst zonder betaald werken hun te bieden heeft. Daarbij probeer ik door de dynamiek in een groep nog een extra stimulans te geven. In een veilige omgeving faciliteer ik het delen van twijfels en van enthousiasme en reik ik mogelijkheden aan om verder te onderzoeken en te experimenteren..

Caroline Geelen

“Mensen stimuleren om bewust stil te staan en vervolgens in beweging te komen.”
In trainingen lukt het mij om mijn inhoudelijke expertise te combineren met de aandacht voor het proces in de groep. Ik maak hierbij volop gebruik van voorbeelden en ervaringen uit mijn ruim 20-jarig trainerschap.
De inhoudelijke expertise heb ik o.a. opgedaan in mijn opleiding tot arbeids- en organisatiepsycholoog en een postacademische master in HRM.

Kenmerkend voor mijn manier van werken:

  • concreet en resultaatgericht
  • zorgvuldig
  • flexibel waar mogelijk, vasthoudend waar nodig
  • gericht op de eigen praktijk
  • enthousiast.