Niek Sibbel

Betrokkenheid van werknemers is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van organisaties. Dat kan op vele manieren.
Een van de manieren in ons Nederlandse economische systeem is de formele vertegenwoordiging van werknemers in een ondernemingsraad.
Dat is een groot goed. Juist de afgelopen jaren is in het geweld van aandeelhouders, managers, autoriteiten en klanten de stem van de werknemers ondergesneeuwd geraakt.
Mijn opvatting is dat in een gezonde democratie die stem in de organisaties versterkt moet worden. Het gaat daarbij altijd om invloed op beleid. Invloed door samenwerking en ook door strijd. Dat is politiek en daar is niets mis mee. Een beetje meer lef kan geen kwaad.
In de afgelopen jaren ben ik economie leraar, trainer en manager geweest.
Nu ben ik als senior adviseur & trainer aan het werk om organisaties te helpen om betrokkenheid te organiseren. Daarbij werk ik voor ondernemingsraden maar ook voor directies.
Als adviseur en trainer is het daarbij mijn taak om mensen enthousiast te maken en te helpen ervaringen en kennis van organisaties boven tafel te krijgen en te gebruiken om invloed uit te oefenen.
Ik ga daarbij uit van het principe dat werknemers meer van hun bedrijf of organisatie weten dan welke adviseur ook. Zoals gezegd is het mijn taak om die inzichten eruit te halen.

Niek Sibbel

Betrokkenheid is net zo natuurlijk voor mensen als eten en drinken. Gezondheid!
Natuurlijk kan ik mijn klanten volop ondersteunen op basis van mijn ervaringen en kennis die ik bij veel organisaties heb opgedaan. Betrokkenheid organiseren is een creatief en emotioneel proces.
Ik hou ervan om dit proces losjes, met ruimte voor iedereen, maar efficiënt te organiseren gericht op het resultaat.
Mijn specialiteiten zijn strategisch en financieel beleid van organisaties. Maar ook hoe je in organisaties en in medezeggenschap mensen kunt aansturen zonder meteen in belonen of straffen te vervallen het zogenaamde managen zonder hiërarchie. Daarin creëer je als manager maximale ruimte om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te delen. Dat is nu juist resultaatgericht. Als onderhandelaar ondersteun ik of doe ik, als verlengstuk van mijn opdrachtgever, zelf de onderhandelingen over een advies, een sociaal plan of arbeidsvoorwaarden.
Als coach help ik mensen om hun eigen situatie te doorgronden en om keuzes te maken.