Michèl van Doorn

Michèl van Doorn is in de rol van organisatieadviseur gespecialiseerd in vraagstukken die een relatie hebben met medezeggenschap. Al geruime tijd adviseert hij ondernemingsraden, management en HR/P&O functionarissen, met name binnen de zakelijke dienstverlening, bij productiebedrijven en in de zorgsector. Zijn advies wordt gevraagd in trajecten met een bedrijfskundig, financieel-economisch of juridisch karakter, zoals het begeleiden van fusie-, sanerings- en reorganisatietrajecten. Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van zijn kundigheid op het gebied van HR-vraagstukken zoals de aanpassing of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en het afsluiten van een sociaal plan.
Gekoppeld aan zijn rol als adviseur is hij in staat om een brug te slaan naar de praktijk door het verzorgen van trainingen, onder meer op het gebied van de Wet op de Ondernemingsraden, financieel-economisch beleid, strategisch beleid en sociaal beleid.

Michèl heeft Bedrijfskunde gestudeerd en heeft daarnaast de opleiding Bedrijfsopleidingen gevolgd. Na zijn studie is hij werkzaam geweest bij een groot accountants- en adviesbureau, voordat hij bij Odyssee kwam werken. Met het met goed gevolg afronden van de Sioo-opleiding voor Organisatie-adviseurs in 2003, heeft Michèl zijn adviesvaardigheden verder weten te verbreden.
De werkwijze van Michèl kenmerkt zich door een no-nonsense mentaliteit en een duidelijke en gestructureerde aanpak. Met zijn jarenlange ervaring is hij een volwaardige gesprekspartner voor ondernemingsraad, directie en HR.

Michèl van Doorn