Caroline Geelen

Voldoende kennis, het inzetten van de juiste vaardigheden en een goede attitude, dat zijn basiskwaliteiten voor elk lid van een ondernemingsraad of cliëntenraad. Op elk van deze gebieden draag graag ik mijn steentje bij.

Als het gaat om inhoud en kennisoverdracht, ben ik de specialist op het gebied van Personeel & Organisatie, Arbeidsomstandigheden of het (wettelijke) kader van medezeggenschap. Daarnaast hou ik ervan samen met de deelnemers organisatievraagstukken te analyseren en hun te stimuleren hierop een eigen visie te formuleren.

Caroline Geelen

“De grootste valkuil is denken al te weten wat de ander wil”.
Deze uitspraak is een van mijn uitgangspunten in het trainen en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Hij staat model voor de wijze waarop ik ondernemingsraden laat ervaren dat overlegsituaties waarin open en inhoudelijke discussies plaatsvinden, waarbij belangen in plaats van standpunten centraal staan, het meeste opleveren. De beste oplossingen komen voort uit situaties waarin alle partijen bereid zijn naar elkaar te luisteren en concessies te doen. Hakken in het zand en keihard knokken voor eigen standpunten levert volgens mij per definitie minder op.

Communicatie met de achterban

De communicatie met de achterban blijkt vaak de achilles-hiel van het ondernemingsraadswerk. Trainer-adviseur Caroline Geelen over een gedegen aanpak om de zwakke punten in kaart te brengen en de sterke punten uit te bouwen.
De ‘goede attitude’ voor een OR-lid komt volgens mij vooral tot uiting in betrokkenheid bij de organisatie, kritisch kunnen zijn en met kritiek kunnen omgaan en een teamspeler willen zijn. Door deelnemers in de training een spiegel voor te houden probeer ik ze bewust te maken van eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Ik draag hierbij zorg voor een veilige omgeving waarin ervaringsleren centraal staat en fouten mogen worden gemaakt.

In trainingen lukt het mij om mijn inhoudelijke expertise te combineren met de aandacht voor het proces in de groep.
Ik vind het een pré dat ik persoonlijke ervaringen heb als OR-lid en secretaris (bij Odyssee) en als voorzitter van de OR in een ziekenhuis.
De inhoudelijke expertise heb ik o.a. opgedaan in mijn opleiding tot arbeids- en organisatiepsycholoog en master in Advanced Labour Studies/HRM.

Kenmerkend voor mijn manier van werken:

  • concreet en resultaatgericht
  • zorgvuldig
  • flexibel waar mogelijk, vasthoudend waar nodig
  • gericht op de eigen praktijk
  • enthousiast.

Casus