Alberthe te Brake

‘Adviseren aan de keukentafel’.  Met deze metafoor wil ik graag mijn werk omschrijven. Omdat de keukentafel symbool staat voor het echte gesprek, wat er toe doet. Waar wezenlijke discussies en gesprekken gevoerd worden over onderwerpen die mensen raken in het werken met en voor organisaties. Het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor knelpunten. Als adviseur wil ik ook op die manier in mijn adviespraktijk werken. Diepgaand, analyserend en onderzoekend, maar bovenal vanuit een committent met mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen dan kun je met elkaar resultaten bereiken.

Alberthe te Brake

Samenwerken en commitment is essentieel voor het bouwen van succesvolle organisaties.
In mijn huidige adviespraktijk werk ik voor directie, management en ondernemingsraden op het terrein van organisatieontwikkeling. Het betreft thema’s rondom organisatie-inrichtingsvraagstukken (fusies, reorganisatie, verkoop), maar ook thema’s op het terrein van HRM en participatie en betrokkenheid van medewerkers bij organisaties. Het product ‘Anders veranderen’ is opgezet om organisatieverandering anders vorm te geven! Het gaat om knelpunten die vragen om een aanpak met visie, inzicht in complexe vraagstukken en een werkwijze die gericht is op samenwerking. Pas dan kan je met alle betrokkenen plannen ontwerpen en uitvoeren.

Een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog gecombineerd met een bedrijfskundige opleiding geven een goede balans. Aandacht voor de ‘harde’ en ‘zachte’ factoren die van belang zijn om organisaties en de mensen die zich daaraan verbinden verder te ontwikkelen. Het één kan niet zonder het ander. In een 15-jarige praktijk als externe professional bij organisaties in de rol van adviseur, begeleider, trainer heb ik ervaren dat ik interventies doe die er toe doen. Die van belang zijn voor het proces waarin de organisaties en haar mensen zich bevinden.

Wat mij vooral boeit, is het overbruggen van (schijnbare) tegengestelde belangen. Dit bereik je veelal door mensen met elkaar in gesprek te brengen, elkaar erkennen in achtergronden, expertise en kwaliteiten.