Met pensioen gaan: nu of ooit?

Een veel gehoorde vraag is: wanneer ga je met pensioen?
De pensioenleeftijd is aan het verschuiven. Bij de invoering van de VUT (60-er jaren), keek men er nauwelijks van op, als mensen met hun 56e of 60e jaar met pensioen gingen. De verschuiving naar 67 jaar of ouder is voor velen nu een realiteit.

Een groot deel van ons leven zijn we aan het werk en zijn we bezig met onze professionele carrière. Als dit ineens wegvalt dan verandert je dagelijkse structuur drastisch en dienen we ons leven opeens opnieuw in te vullen. Met pensioen gaan, is een belangrijk life event, zoals hoogleraar ouderengeneeskunde Andrea Maier dit noemt. Het is een ingrijpende mijlpaal in het leven.

Door de toegenomen autonomie en eigen verantwoordelijkheid gaan mensen zelf kritisch overwegen, wanneer zij met pensioen gaan. Het voeren van regie over het eigen leven en het gevoel van betekenis te kunnen zijn voor de omgeving, blijken belangrijke voorwaarden te zijn voor een positief welbevinden

Factoren die een rol spelen, bij het al of niet met pensioen gaan.

Zowel micro, meso- als makro-factoren spelen hierbij een belangrijke rol.
Op micro niveau spelen persoonlijke factoren zoals vitaliteit, veerkracht, de beleving van en de gehechtheid aan het werk, het wegvallen van dierbaren uit de naaste omgeving en uiteraard ook financiële aspecten een rol. De verwachtingen van het leven na de pensionering zijn medebepalend: meer vrije tijd, meer tijd voor sociale contacten; “mogen” en niet meer “moeten”. Daar tegenover staat het wegvallen van collega’s, structuur en uitdaging.

Op meso niveau speelt het al of niet gedeeltelijk met pensioen kunnen gaan een rol. Daarnaast eveneens de inhoud en flexibiliteit van het werk en de houding van de manager en collega’s. Aantrekkelijke regelingen zorgen er regelmatig voor, dat mensen gemakkelijker tot een dergelijke beslissing kunnen komen.
De houding, invloed en leeftijd van de partner of juist het ontbreken van een vaste partner kan richtinggevend zijn voor deze pensioenbeslissing. Het beschikken over een kwalitatief goed netwerk kan juist stimulerend werken om (gedeeltelijk) te gaan stoppen met betaald werk, evenals de zorg voor ouders, partner, kind(eren).

Op makro niveau valt te denken aan overheidsbeleid ten aanzien van pensionering; evenals economische verwachtingen.

Als we afgaan op het onderzoek van socioloog Levi van de Bogaert, dan zou de pensioenbeslissing niet zo moeilijk hoeven te zijn. Hij geeft aan dat pensionering goed is voor de gezondheid, leidt tot meer vrijwilligerswerk en tot meer zorg voor anderen., 
Wil je langer doorwerken, minder gaan werken of eerder stoppen met werken?
Belangrijke keuzes die vragen om enige bezinning om te komen tot een beslissing waar je echt achter kunt staan.

In een zogenaamde “Pensioen UIT Zicht/Een nieuwe toekomst -cursus” of Top-fit-cursus kunt u met deelnemers die in een soortgelijke situatie verkeren als jezelf, van gedachten wisselen, informatie en eye-openers opdoen en geïnspireerd raken om de diverse factoren op jezelf af te stemmen.
Het is een bewustwording van de laatste werkfase en hoe je deze belangrijke fase zo vitaal mogelijk in kunt gaan en te zijner tijd. af kunt sluiten.
We staan stil bij wensen en behoeften omtrent het leven en werkzaamheden tot aan de (pré)pensionering en ideeën en gevoelens die daarbij een rol kunnen spelen.

Mocht u te zijner tijd tot de beslissing komen, om te stoppen met betaald werken, dan kun je (en je partner) deelnemen aan een Pensioen IN zicht cursus. In uw cao is te lezen of u gebruik kunt maken van het recht op het volgen van een dergelijke cursus. Uiteraard kunt u ook bij je HRM-afdeling navragen of het volgen van een PIZ-cursus tot de mogelijkheden behoort.

Gun jezelf een frisse en weloverwogen blik op je eigen toekomst!

Annelies Dekkers, trainer-adviseur Odyssee