“Provocatief samenwerken, het samenwerken voorbij…?!”

Samenwerken en meebewegen horen bij elkaar en voor samenwerking is tegelijkertijd ook ‘provocatieve tegenspraak’ nodig. Hoe zit dat precies en 5 tips hóe dit te doen.
 
Voor een ondernemingsraad is het knap lastig om een onderwerp hoog op de prioriteitenlijst te krijgen van een bestuurder! Een ondernemingsraad ziet, vanuit de dagelijkse praktijk, vaak heel goed de urgentie om zaken op te pakken. Maar,.. helaas heeft de bestuurder niet altijd een gelijke prioriteitenlijst én daarnaast wordt niet altijd begrepen vanuit welk perspectief één ieder met zijn bijdrage komt. Wat kun je dan het beste doen?
 
Uitdagen tot nadenken
Het antwoord is: door het nu eens níet vanuit de veilige bespreek-methode in te steken! Maar wél vanuit een creatieve ‘provocatieve’ insteek waarmee je op een onverwachte manier een gesprek in beweging zet. Dit houdt in dat je zegt wat je denkt maar dat je daar een flinke schep bovenop doet; een beetje overdrijven dus. Hierdoor ontregel je en doorbreek je vaste patronen.

Afbranden
Provocatief wil hierbij zeggen dat je de ander uitdaagt en tot nadenken prikkelt op een onverwachte manier. In deze aanpak zit humor en uitdaging, En het mooie is dat het werkt! Hiermee probeer je de bestuurder zover te krijgen dat deze denkt: “hé, hier heeft de OR wel een punt; hier moeten we inderdaad werk van maken!” Provocatief wil hier dus niet zeggen dat je je de ander met cynische opmerkingen afbrandt!
 
Aardig gevonden worden
De ervaring leert ons dat ondernemingsraden in de praktijk te voorzichtig en te terughoudend zijn om deze insteek te kiezen. Een positieve werkrelatie met de bestuurder vinden OR-en het allerbelangrijkste zo lijkt het soms. Het idee dat de bestuurder de OR niet meer aardig vindt, doet menig ondernemingsraad al in een kramp schieten. Voorzichtig het overleg in ….. want stel je voor dat we onze invloed verliezen!
 
Meningen en visies
Maar is dat zo? Heb je met rustig aan doen eigenlijk wel de invloed die je zou willen? Als dat niet het geval is, dan is het slim om eens die andere insteek te proberen. Uit ervaring weten we eveneens dat een bestuurder vaak blij is met een ‘stevige’ ondernemingsraad die ergens voor staat. Die zaken stevig durft aan te zetten als het gaat om de inhoudelijke agenda.

Urgentie
Die meningen en visies aan de orde wil stellen en daarover ook het gesprek wil aangaan. De creatieve ‘provocatieve’ insteek maakt hierbij de urgentie duidelijk. Als je het goed aanpakt, blijft daarna de ruimte om het gekozen onderwerp verder te onderzoeken. Vanuit de vertrouwde constructieve insteek bekijk je dan verder hoe en vooral wie wat gaat ondernemen.
 
Dansen
De ‘constructieve‘ provocatieve tegenspraak hoort echt bij samenwerken. Wat hier belangrijk bij is, is respect voor de onderlinge relatie. De vaardigheid en inzet van provocatieve tegenspraak is het onderzoeken waard, zeker bij zaken die vast zitten. Het doel is deze zo los te trekken. Misschien is het net als bij dansen: de leiding nemen en af en toe je ook laten meevoeren zonder dat je precies weet waar je uit komt! Voor OR en bestuurder spannend en erg leuk om (samen) te doen! 

Direct beginnen
Vijf tips om hier direct mee te beginnen:
1.        Realiseer je dat de bestuurder meer kan hebben dan je denkt.
2.        Probeer de ander ‘eigenaar te maken’ van de urgentie om er wat 
           mee te gaan doen.
3.        Doe het alleen met het hele OR-team: steun elkaar en weet tegelijkertijd 
           dat niet iedereen in staat is deze aanpak van nature toe te passen.
4.        Onze favoriet: dramatiseer!
5.        En natuurlijk: oefen-oefen-oefen…
                                                             
Is dan succes verzekerd? 100% zekerheid heb je natuurlijk nooit in het leven. Wel heb je in ieder geval als OR geprobeerd om op een andere, creatieve wijze de aandacht te vestigen op zaken die volgens jou echt actie nodig hebben.
 
Wil je meer weten over de provocatieve tegenspraak-methodiek of wil je meer tips over concrete zaken waar je tegen aanloopt? Je kunt altijd één van ons contacten zodat wij samen kunnen kijken waar we kunnen helpen óf verdere handigheden bespreken.
 
Voor direct contact:
mail: Erik Klerks of bel via 06-46 16 01 43
mail Alberthe te Brake of bel via 06-53 37 75 57